Företag

Säkerhetskopiering
Vi erbjuder idag företag en prisvärd och driftsäker backuplösning.

Ett företag hanterar vanligtvis sin data på ett annat sätt än privatpersoner vilket oftast kräver  en kort översyn innan implementation.

För fåmansföretaget (en server eller ett fåtal klientdatorer som skall säkerhetkopieras) är den typiska månadskostnaden 485 kr exklusive moms. I de fall kunden själv har kunskap om enklarare programinstallationer utgår ingen installationskostnad. Fast pris för detta är annars 1000 kr exklusive moms.

Konsultation
Vi levererar konsultation med fokus på datalagring, dataåterläsning och säkerhetskopiering. Mångårig erfarenhet finns även som bollplank gällande generella frågeställningar kring IT-lösningar.

Kontakt

Kontakta sales@dataguard.se för förfrågningar.