Vanliga frågor

Säkerhetskopiering för privatpersoner

Här sammanställer vi de frågor vi vanligtvis får från kunder för att ni som slutanvändare enkelt skall kunna ta del av informationen.

Hur går säkerhetskopieringen till?
För att hålla kostnaden nere rekommenderar vi våra kunder att använda Duplicati som är en gratis programvara. Själva uppladdningen gör ni sedan via FTP- eller SCP-överföring. Instruktioner för vilka inställningar ni skall använda skickas ut när ni ansluter er.

Kan jag använda något annat program för säkerhetskopiering?
Ja, så länge som programmet har stöd för FTP eller SCP-överföring.

Hur ofta behöver jag säkerhetskopiera?
Vi rekommenderar våra kunder att ställa in en säkerhetskopiering i veckan. Detta räcker för de alla flesta användare. Programmet sköter sedan detta automatiskt och vi skickar även ut ett meddelande med e-post om vi inte mottagit uppdaterade filer på en månad.

Vad händer med mina filer om jag inte vill fortsätta som kund?
Tre månader efter sista betalda faktura eller på direkt förfrågan från er som kund vid avslutande av tjänsten tas filerna bort från servern på ett sätt som gör det omöjligt att återskapa filerna.

Kan jag kryptera mina filer?
De användare som vill kan välja att antingen kryptera säkerhetskopian via Duplicati eller via kryptering av uppladdningsytan. Om kryptering via Duplicati väljs måste ni ange ett separat lösenord för detta i programmet. Om ni väljer att ha er uppladdningsyta krypterad måste ni spara det lösenord ni tilldelas. Båda dessa alternativ betyder att vi inte kommer åt era filer på något sätt men det innebär också att vi inte heller kan få fram dem om ni tappar bort lösenordet. Vi rekommenderar alla att sätta ett lösenord i Duplicati för att säkerställa att enbart ni som kund kan komma åt innehållet.